Semináre a školenia s takým obsahom, ktoré pomôžu vyznať sa v spleti legislatívnych noviniek, nových pravidlách a postupoch.

Semináre & školenia

Naši klienti si u nás môžu objednať semináre a školenia s takým obsahom, ktorý nie je možné nájsť v bežnej ponuke, ktorá býva často veľmi všeobecná a nepokrýva veľmi špeciálne potreby na doplnenie znalostí z oblastí, na ktoré sme špecialistami.

S úpechom sme realizovali už niekoľko projektov v tejto oblasti, napríklad:

  • Finančné riadenie - porozumenie základným nástrojom a výstupom finančného a manažérskeho účtovníctva - určené pre riadiacich pracovníkov
  • Základné znalosti a postupy pracovníka pri príprave a spracovaní účtovných dokladov
  • Základné znalosti a postupy pri práci s vybraným účtovným softvérom
  • Vybrané témy z oblasti účtovníctva, financií, daní a práva podľa potreby a želania klienta