Náš audítorský tím ponúka svojim klientom širokú škálu inovatívnych, vysokokvalitných a efektívnych riešení.

Ing. Michal Faith

Audítor s licenciou SKAU č. 629, výbor pre kontrolu kvality SKAU

Ing. Janka Medvecká

Audítor s licenciou SKAU č. 410, ACCA DiplIFR